Преводи и Легализация
Маркетинг
Контакти


Общи условия за предоставяне на преводачески услуги на КАРАДО ЕООД

Преводи от и на повече от 30 европейски и световни езици. Екип от професионални преводачи с дългогодишен опит

 • Гъвкавост при сроковете и разумни цени

 • Специализация в следните области:
  право и юридически документи (договори, фирмена документация, съдебни решения, регистрации на фирми, документи от следствие и прокуратура, закони, постановления и решения на Министерски съвет, държавни институции и др.);
  икономика, финанси, банки, счетоводство (фирмена и банкова документация, бизнес-планове, фирмени презентации, баланси, отчети за приходи и разходи, фирмена кореспонденция и др.);
  промишленост и селско стопанство (електротехника, електроника, металургия, минно-геоложка, хранително-вкусова, лека промишленост и др.);

 • Преводи на WEB страници и компютърна литературa

 • Медицина (епикризи, медицински свидетелства, документи за лечение в чужбина и др.);

 • Недвижими имоти (нотариални актове, оценки, договори за продажба, прехвърляне, управление и др.)

 • Лични документи за пътуване, обучение, емиграция и работа в чужбина (свидетелства за раждане, съдимост, граждански брак, семейно и имотно състояние, дипломи за средно и висше образование, лична кореспонденция и др.)

 • Заверки на документи във всички държавни учреждения, ведомства и институции (Министерства на правосъдието, здравеопазването, образованието, финансите, културата, вътрешните работи, БНБ, нотариус, Светия Синод и др.)

 • Легализация на документи в Консулски отдел на МВнР на Република България и посолствата на чужди държави в София

 • Осигуряване на преводачи за устен превод по време на делови преговори, пресконференции, изповядване на сделки пред нотариус, разговори по телефона и др.

                                             :: Преводи и Легализация : Контакти : © : Language